آخرین اخبار
1400/9/24 چهارشنبه
دانشجویان و اساتید گرامی
تکمیل پرسشنامه آموزش غیرحضوری در بستر الکترونیکی در سامانه وزارت عتف
مستدعی است نسبت به تکمیل پرسشنامه با موضوع ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹در وبگاه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مشارکت فرمایید.
 
آدرس لینک پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف:

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095
 
آدرس لینک پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف:


https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir