فرهنگی
1399/8/14 چهارشنبه
مسابقه سایکوماسک ویژه دانشجویان کل کشور
احتراماً ضمن ارسال نامه  سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نظر به شرایط بحرانی در دوران ویروس کرونا و ایجاد برنامه هایی در جهت افزایش همبستگی و نشاط در جامعه دانشجویی و در راستای پویش سلامت روان برای همه ومن ماسک میزنم، مسابقه سایکو ماسک ویژه دانشجویان کل کشور به صورت مجازی برگزار می شود،
 

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir