آموزشی
1398/7/28 یکشنبه
اخذ درس حفظ جزء سی قرآن کریم جهت ارتقاء میانگین کل
حفظ جزء سی قرآن کریم

در خصوص اخذ درس "حفظ جزء سی قرآن کریم" جهت ارتقاء میانگین کل به اطلاع می رساند؛ دانشجویان مقطع کارشناسی پس از تکمیل سرفصل دروس رشته مجاز به اخذ دروس حفظ جزء سی قرآن کریم ، آشنایی با ارزشهای دفاع مقدس و مبانی کارآفرینی می باشند. ضمنا دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد آموزش محور پس از تکمیل سرفصل و در شیوه پژوهشی به همراه پایان نامه و قبل از دفاع از پایان نامه مجاز به اخذ و گذراندن درس حفظ جزء سی قرآن کریم می باشند.

تمامی حقوق برای دانشگاه پیام نور محفوظ می باشد .

www.pnu.ac.ir