شنبه 29 اردیبهشت 1403  
1398/2/31 سه‌شنبه

اعضاء هیأت علمی

 

شماره تماس     34528443-051    34528445-051      34521565-051
 

فکس               34528444-051


                          

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شماره تماس داخلی

1 احمدرضا متولی مشهد سرا الهیات-تاریخ فرهنگ وتمدن
2

حوا

معتمدی

علوم تربیتی

3

الهه

محمد زاده

ریاضی

4

عاطفه

بمانی

مدیریت بازرگانی