شنبه 29 اردیبهشت 1403  
1398/3/7 سه‌شنبه لیست رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور واحد سرخس

لیست رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور واحد سرخس

عنوان رشته

حسابداری

روانشناسی

شیمی کاربردی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت صنعتی

علوم دامی

الهیات-ادیان وعرفان

الهیات-تاریخ وتمدن ملل اسلامی

الهیات-علوم قران وحدیث

الهیات-فقه و مبانی حقوق اسلامی

حقوق

زبان وادبیات فارسی

علوم تربیتی

مترجمی زبان انگلیسی

آدرس:سرخس- انتهای خیابان دانشگاه-دانشگاه پیام نور واحد سرخس

تلفن: 34528445-3452844309151011139

آدرس سایت دانشگاه   http://sarakhs.razavi.pnu.ac.ir