فايل هاي مربوطه :
شيوه+ارزشيابي+امتحانات+نيمسال+اول+1400-1399.xlsx577.953 KB

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ