فارغ التحصیلان
1399/4/29 یکشنبه
هزینه های دانش آموختگی و تاییدیه تحصیلی
هزینه های قابل پرداخت توسط افراد حقیقی و حقوقی

.

پیرو نامه شماره 1640/4/د مورخ 08/04/1399 منضم به مصوبه هیات امنای دانشگاه درخصوص هزینه های قابل پرداخت توسط افراد حقیقی و حقوقی ، با توجه به ابهامات و پیگیری همکاران بخش آموزش استان ها در این خصوص موارد مربوط به خدمات آموزشی و دانش آموختگان را به شرح ذیل به استحضار می رساند.

1 1 کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور اعم از قدیم یا جدید که به مرحله دانش آموختگی رسیده ولی تسویه حساب خود را انجام نداده اند مشمول پرداخت وجه به مبلغ 700.000 ریال مربوط به هزینه های دانش آموختگی (اعم از ابطال تمبر گواهینامه موقت، ابطال تمبر دانشنامه و صدور تاییدیه های تحصیلی) موضوع نامه فوق الذکر می باشند. بنابراین اخذ وجه اضافی در هیچ یک از مراحل فوق مجاز نمی باشد.

2 کلیه دانش آموختگان دانشگاه در صورت انجام تسویه حساب تا قبل از تاریخ 08/04/1399 نیازی به پرداخت هیچگونه وجه دیگر جهت صدور تاییدیه تحصیلی و غیره نمی باشند.

3 صدور کارت دانشجویی برای هر دانشجو رایگان می باشد.

4- هزینه صدور گواهینامه موقت پایان تحصیلات المثنی مبلغ 300.000 ریال

5- هزینه صدور کارت خدمات دانشجویی مبلغ 200.000 ریال

6- هزینه صدور دانشنامه المثنی 800.000 ریال

7- هزینه صدور کارت دانشجویی المثنی مبلغ 200.000ریال می باشد. 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر