آخرین اخبار
1400/9/24 چهارشنبه
دانشجویان و اساتید گرامی
تکمیل پرسشنامه آموزش غیرحضوری در بستر الکترونیکی در سامانه وزارت عتف

.

مستدعی است نسبت به تکمیل پرسشنامه با موضوع ارزیابی تجربه های آموزش غیرحضوری شبکه ای در دورۀ همه گیری بیماری کووید ۱۹در وبگاه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری مشارکت فرمایید.
 
آدرس لینک پرسشنامه ویژه دانشجویان روی وبگاه وزارت عتف:

https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2095
 
آدرس لینک پرسشنامه ویژه استادان روی وبگاه وزارت عتف:


https://nezarat.msrt.ir/fa/page/2096
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر